Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Ажурен плат

еднолицева плетка с отвори, перфорираният десен се формира при пренасянето над бримки чрез една игла наляво или надясно. Това едностранно пренасяне на бримки създава отвори в плетката. Индивидуални бримки или цели групи от бримки могат да бъдат едностранно пренесени, като по този начин се създават различни видове десени. Също така бримките могат да бъдат едностранно полупренесени (едностранно полупренесена бримка); в този случай получените отвори са по–малки от тези на обикновения ажурен плат.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design