Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Апликация

Декоративно приложение към плат, прикрепено чрез зашиване или забождане на отделна, често ярка или много видима фигура върху плат, плетиво или кожа от различен от основния материал текстил. Използва се за създаване на богато разнообразие от по-прости и по-сложни графични мотиви. А. може да бъде допълнена с бродерия. А. е била много популярна при облеклото в Ренесансовия период и е използвана по-рано в облеклото на коптите.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design