Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Атлаз; сатен (1)

Основна сплитка, при която [[Точки_на_свързване| кръстосващите точки[[101455| не се допират, и която се повтаря равномерно. Всяка основна нишка и всеки вътък имат само една кръстоска в сплитката и следователно нейният повтор е еднакъв по основа и по вътък. Сплитките атлаз/сатен се номерират последователно. Сред най-важните производни на а. са пречупен атлаз, атлазена сплитка със заздравени точки, двустъпков атлаз, [refID=1232]нюансиран атлаз]] и [refID=1573]усилен атлаз]].Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design