Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Бримка; примка

основен елемент при изработването на плетени платове, създаден чрез преплитане заедно на примки или други бримки. Мястото, в което различни бримки се пресичат, е точка на свързване на плетения плат. Бримката се състои от горна иглена дъга, две бедра и долна полудъга (пета). Лицева бримка се образува, когато примка за изплитане е промъкната през предходна бримка от опаковата към лицевата страна и бедрата на бримката са изпъкнали; опакова бримка се оформя, когато примка за изплитане е промъкната през предходна бримка от лицевата към опаковата страна и дъгите на бримката са изпъкнали.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design