Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Броширан плат; броше

памучен, копринен или вълнен плат на малки, опростени фигури, наподобяващи бродерия; получава се със специален вътък , който участва във фигурите само на определени места, а не по цялата повърхност на плата (при ивата на плата фигурата се повтаря и се явява непрекъснато в следващия вътък). Фигурата може да бъде създадена от няколко цвята или мотива, при което всеки се образува от отделен вътък. Вътъкът, който съединява отделните фигури, се отрязва. Ако тези малки фигури се отстраняват при разнищване, полученият плат е гладък. Брошираният плат се използва при производството на дамски рокли, вратовръзки, декоративни панделки и фирмени етикети.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design