Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Валцово печатане

техника за печатане върху текстилен продукт, при която обикновено се използват валяци, които задържат част от различни мастила по такъв начин, че отделните цветове формират десена. При следващо печатане, ако условията позволяват, върху напечатания текстилен плат се отпечатва от валяците тънък слой мастило, което прави цвета устойчив чрез последващо прилагане на друга технология. Последица от непрекъснатото печатане на цветове е, че са ограничени възможните метри плат, върху които може да се печата, а малката окръжност на валяците води до намаляване на елементите и дължината на повтора на десена. Цветната обработка позволява създаване на голяма гама ефекти на петна и десен, наподобяващ мрамор.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design