Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Верижен бод; машинен бод;


различават се единичен и двоен верижен бод. Единичният верижен бод се характеризира с образуване на бримка от една и съща нишка. Използва главно като свързващ шев. Всяка примка се хваща от следващата примка на същата нишка. (БДС ISO 4915, № 101) Двойният верижен бод се получава от две нишка (една иглена и една нишка от плетача). От лицевата страна на плата се получава права линия на бода, подобна на двойния стъпков бод, а от опаковата страна се виждат примките на веригата. Този бод е по-еластичен (БДС ISO 4915, № 401).ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design