Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Воал (1)

еластичен, малко остър, порьозен, лек плат, произведен от фини пресукани единочки; с голяма гъстина в сплитка лито, което го прави прозрачен. Често е едноцветен или печатан. Използва се за дамски рокли и блузи, а също и като плат за декорация. Воалът може да бъде произведен от памучен, копринен или вълненплат. Наименованието произлиза от френски език ("voile" = veil; т.е. лек, прозрачен плат).ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design