Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Връзка, вратовръзка

ивица от тъкан плат или плетен плат, като широчината на единия край е в зависимост от модата (между 30 mm и 120 mm, може и повече). Характерната дължина е 1.30 m. Вратовръзката се крои по диагонал и обикновено е от три парчета, като шевът е от опаковата страна, а нейното продължение е право. За първи път вратовръзки са носили римските легионери за предпазване при зимни условия. Става декоративна част през XVII век. Могат да бъдат с единичен възел (използва се при тесни вратовръзки) и с двоен възел, който оформя правилен триъгълник. Според случая се избират различни видове вратовръзки. Произвеждат се от копринен и вълнен плат; Изплитат се на кръглоплетачни машини, където не се изискват последващи процеси на шиене.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design