Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Вълна от овца-овча вълна

естествено животинско влакно, получено от овца от семейство тубикорн. Състои се от руно, което е с непрекъснати слоеве от фини влакна. Долният(вътрешен) слой на руното е с къси пухкави фини животински влакна; външният слой е вълна, състояща се от дълги, къдрави груби влакна. В зависимост от качеството – в частност от фиността на вълната – има овце с фина вълна, руното на които е само с пух, без груби влакна (типичен представител е мериносовата овца).ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design