Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Двустъпков сатен; комбиниран сатен

производна сплитка сатен, получена чрез разделяне на поредните номера на две равни части, които постепенно се изплитат в повтора на сплитката, при което повторът се удвоява по основа. Тази сплитка е характерна с това, че някои от точките на свързване може да се допират. На повърхността на плата се образуват обикновени, пречупени, диагонални десени. Сплитката се използва при производство на копринени платове за дамски рокли.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design