Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Дефекти на кройката на облеклото

висяща яка – дефект на кройката на палто, при което яката пада на шията. Може да пада по цялата обиколка, върху тила и раменете. изкривяване на ръкава напред – дефект на кройката на облеклото, при който ръкавът се измества към предната страна и образува надлъжна гънка в горната задна част и понякога широка гънка отпред. изкривяване на ръкава назад – дефект на кройката на облеклото, при който ръкавът се измества назад, което предиздиква надлъжна гънка в неговата горна предна част, понякога широка гънка отзад. отваряне на плисе – дефект на кройката на облеклото поради нежелано отваряне на плисето. Сравни със затваряне на плисето.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design