Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Дефекти по цялата дължина

дефекти, срещащи се по цялата дължина на плата. пъпчивост – появяване на групи от няколко елементарни нишки върху повърхонстта на плата. части от стебла от мънене – наличие на части от растението, от стебла и обелки. наклоненост – близкостоящи една до друга нишки, които не са успоредни една на друга. набран плат – платът не лежи гладко върху равна повърхност поради неравномерно съпротивление на нишките в плата. неравномерно багрене – може да се получи върху нарушена повърхност на плата или неправилно обработени места, или върху места с неподходяща повърхност и обработка по време на багрилния процес. местна неравномерност – светли и тъмни петна от различен произход. разнотоние – разлика в наситеността на цветовете между средата на плата и краищата. раираност – наличие на светли и тъмни ивици върху плата както по дължина, така и по широчина на плата. Най-често се получават при смесване на различни видове прежди. бронзиране – дефект при багрене на плата, придаващ метален нюанс при наблюдение от различни страни. метамерно багрене – значителна промяна на нюанса при различни видове осветление. Обикновено се получава при избор на неподходящи багрила, участвщи в багрилната рецепта. зацапване – общо замърсяване на съседни оцветени участъци. неравномерен (неегален) печат – големи участъци от ненапечатани или слабонапечатани места обикновено върху големи участъци от плата. моаре – нежелан мраморен вид на повърхността на плата. неравномерност – недостатъчно обагряне на големи участъци от повърхността на плата. необагрен плат – на местата на прекръстосване платът не е обагрен или платът съдържа чужди необагрени влакна. дефектно набран плисиран ефект – плисираният релеф е неравномерен или значително отличаващ се от останалата повърхност.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design