Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Дефекти при печатане

дефектен рапорт - печатният повтор е разместен m,r един или повече повтори на печатния десен, при което цветовете и контурите се застъпват. ненапечатани места – получават се например при печатане на плат със замърсявания или от топчета мъх в печатната паста и по повърхността на плата за печатане. препечатване – получава се при допир на недостатъчно изсушена напечатана страна на плата. избеляване – получават се бледи или бели петна от недостатъчно фиксирано багрило по време на неправилно машинно пране и каландриране. разлят контур, т.нар. брада – контурът на фигурите е покрит от печатната паста на фигурата.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design