Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Дублирана прежда

прежда, получена чрез пресукване на две или повече прежди единочи, получени по време на предене на едно работно гнездо, например на рингова предачна машина. Пресукването се извършва на пресукална машина, където отделните прежди единочки се пресукват заедно чрез пресукален сук. В зависимост от броя на отделните прежди, от които е получена пресуканата прежда, тя се нарича пресукана прежда двойка, тройка и т.н. Освен пресукване на прежди в един преход се прозвеждат пресукани прежди чрез повторно пресукване. Дублирани прежди могат да бъдат получени с равномерен сук – гладко пресукване, или като текстурирани прежди с различни цветове и обеми.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design