Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Дължина на облеклата

къси облекла – по-къси от стандартната дължина, налична на пазара, мини е често използван термин за поли и рокли. Облекла с дължина 3/4 - достига до 1/2 от разстоянието между късите и дълги облекла. Облекла с дължина 7/8 - приблизително 7/8 от дължината на дълги облекла. Дълги облекла – най-дългата стандартна дължина на дадено облекло. Много дълги облекла – по-дълги от определената дължина за дадено облекло, напр. пола с шлейф. По-детайлно разделяне е възможно да насочи дължината на облеклото към равнището на тялото, до което достига, напр. палто с дължина до коленете.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design