Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Ефектна прежда; ефектна нишка

прежда с различни по външен вид участъци по цялата дължина, които образуват върху плата или плетивото орнаментални ефекти. Ефектите могат да се получат при предене, пресукване, багрене, печатане или при съчетание на тези процеси. Най-главните приложения на ефектната прежда включват: букле, златна(сребърна) нишка , пламъчна прежда, фризе, ефектна прежда с примки, ширит, коприна за обличане на копчета, [[Фитилна_прежда|фитилна прежда[refID], [[100588| крепирана прежда refID], [[100715|меланжирана прежда [refID], мулине, прежда фламе, ефектна пресукана прежда, плат омбре, онде, предпрежда, хавлиен плат, прежда със сгънати примки, [refID=1480] прежда вигурьо]], [refID=1598]прежда жаспе [refID], [refID=1603] пъстра прежда]] и [refID=1605]шенилна прежда]].ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design