Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Жилетка

плътно прилепнало към горната част на тялото облекло, понякога със специално изработена предна част на вратната извивка, може да бъде с едноредно или двуредно закопчаване. Предната част обикновено е скроена от същия плат като костюма, гърбът е скроен от хастар. За първи път жилeтки започват да се носят по времето на Луи XIV, когато са с ръкави и с форма на палто, предните части са с декорации. През ХVІІІ век жилетката е без ръкави и по-къса, по време на периода на бидермайер става главна част от мъжкото облекло и много по-късно в средата на ХХ век става неразделна част от мъжкия костюм.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design