Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Заключителна обработка

общ термин за всички технологични методи за обработване на текстилни платове с цел подобряване на външния вид на повърхността, опипа и други свойства/качества след тъкане или плетене. Заключителната обработка може да бъде перманентна, т.е. не се премахва след пране, или с ограничено времетраене. Съществуват механични заключителни обработки(в сухи условия) и химични (във влажни условия) Основните заключителни обработки са: антистатична обработка , обагряне, шмиргеловане , декатиране , фиксиране , тепане, заключителна обработка фуле , гофриране , водоустойчива заключителна обработка , заключителна химична обработка клоке , каландриране , заключителна обработка с лак , матиране , заключителна обработка мелтон , мерсеризиране, обработка моаре , обработка за намалена горимост , обработка за намалена мачкаемост , заключителна обработка, намаляваща степването , заключителна обработка за устойчивост на свиване , устойчивост на зацапване , печатане, обработка против молци , ратиниране , обработка за бързо съхнене, [[101259|]], заключителна обработка за придаване на твърдост , заключителна обработка за велур, обработка на плат с влас .ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design