Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Заключителна обработка, намаляваща степването

Дава възможност за машино пране на вълнени продукти, ограничаване на степването и свиването и запазване на първоначалното качество на плата. Намаляване на степването може да се постигне чрез подходяща структура на прежди, вълнени тъкани или плетени платове, но добър резултат в този случай може да се постигне само чрез химична заключителна обработка с цел отстраняване на люспестия слой на вълнените влакна или намаляване на ефекта от люспестата повърхност чрез текстилни спомагателни средства, образуващи върху влакната филм.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design