Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Заключителна обработка без гладене

заключителна обработка за намалена мачкаемост, която ограничава тенденцията за намачкване на облеклата след омокряне, и дава възможност да се избегне намачкването, когато се закачат мокри на закачалка. Заключителна обработка без гладене се прилага често на памучни платове и на платове от памучни и синтетични влакна. Заключителната обработка за намалена мачкаемост се постига с използване на текстилни спомагателни средства, които нанесени върху плата по време на сушенето, полимеризират и образуват микрофилм, изолиращ проникването на влага и вода в микроструктурата на целулозните/памучните влакна. Основен показател за качеството на плата със заключителна обработка без гладене е ъгълът на възстановяване след смачкване в мокро състояние.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design