Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Заключителна обработка за предотвратяване на бримки

намалява или отстранява пускането на бримки в плетени платове. При платове, плетени в памучна система това се получава чрез пренасяне на бримки (допуска се 1:1). Флотиращите примкисъщо намаляват отворите в бримките. В допълнение на това съществуват много начини за намаляване на пускането на бримки, например използване на автомати Майер, на здрави(неразплитащи) се бримкови редове и двойни удължени бримки. Тази обработка често се използва при производството на чорапи, с което се предотвратява появата на отвори в бримките.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design