Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Избелване

процес, провеждан във водна среда преди, по време или след пране. Изисква употребата на окисляващо средство, вкючващо или хлор, или кислород/несъдържащ хлор продукт с цел подобряване на отстраняване на замърсявания и петна и/или подобряване на белотата. избелване с хлорсъдържащ продукт – вещество, което отделя хипохлоритни йони в разтвора, напр. натриев хипохлорит. кислороден/нехлорен избелител – вещество, което освобождава пероксидни йони в разтвора. активатор на избелването – вещество, което способства избелването да протече при по-ниска температура.

Празният символ за избелване показва, че е разрешено всякакво окислително избелващо вещество; две диагонални ивици показват, че е позволен само кислородосъдържащ/не хлоросъдържащ избелител.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design