Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Илик

отвор, обшит със специален шев, най често през него преминава копче или щифт. Илиците са разделят в зависимост от начина им на изработка. Те се изработват ръчно или на машина. ограничен илик се получава чрез обработка на отвора с плат, кожа или друг материал. печатан илик се получава чрез прилагане на високочестотен ток върху термопластични материали. илик в шев се получава при прекъсване на бримките в шева, краищата на отвора са в прегънатия материал. Илиците имат различна форма в зависимост от техните функции: кръгли илици – с кръгла или овална форма; хоризонтални илици – илици, разположени под прав ъгъл към края за закопчаване на облеклото; вертикални илици - илици, разположени странично към края за закопчаване на облеклото; диагонални илици - илици, разположени по диагонал към края за закопчаване на облеклото; илици с двойно обшиване – илици с допълнително обшиване от двете страни; илик с око – илик с кръгъл отвор в единия край и допълнително обшиване в другия.

довършително обшиване – ръчно или машинно усилване на краищата на илици, джобове, шлицове и др., прави се чрез неколкократно обшиване и затягане по различен начин. Машинното може да има права, клиновидна или друга форма.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design