Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Камилска вълна

козина на двугърба или едногърба камила, състояща се от груби косми (с дължина между 60 mm и 100 mm), цвета на които е тъмнокафяв или черен. Има горен пух (с дължина между 100 mm и 160 mm), който е жълто-кафяв или пясъчно-кафяв на цвят. От пуха се предат вълненипрежди в комбинация с вълна от овце или други влакна, които се използват за производство на платове за палта или одеала. От космите се предат груби щрайхгарни прежди за производство на филц и килими. Използва се най-често в Китай, Монголия, някои бивши съветски републики и АфрикаОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design