Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Коверкот

плътен, средно тежък вълнен плат със слабо изразен ребър, който може да бъде диагонален, пречупен или оформен по друг начин от сплитката. За основа се използва камгарна прежда мулине; по вътък преждата е единочка или двойка, като на плата се придава характерният за мулине вид. Сплитката е усилен сатен с пет свързващи точки (коверкот) или черкезка сплитка, при което се получават силно наклонени ивици поради разлики в набивката и двустепенния кепър с малък повтор. Използва се за мъжки костюми, панталони и палта, понякога и за дамски костюми. В миналото се е използвал за скиорски клинове. Наименованието е от английски език.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design