Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Комбиниран костюм

мъжки костюм, чиито сако, панталони и жилетка (ако има) са от различни платове. Такива са обикновено спортен тип костюми, като сакото е от щрайхгарен плат, а панталоните – от камгарен плат. Комбинираният костюм може също да се състои от сако уиндчетър и панталони. Този вид костюм е моден в мъжкото облекло през 90-те години на миналия век – един моден плат се използва за сакото, а друг – за панталоните.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design