Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Крепова сплитка

получава се от сплитка лито, кепър или друга сплитка чрез прибавяне или премахване на свързващи точки така, че повторът не образува редове или друга подреденост, а се образува по случаен начин. Така платът няма десен и е двулицев. Има зърнеста, неопределена повърхност, която е подчерната чрез силно пресукани прежди и редуване на 1:1 или 2:2 S и Z сук. Най-често се използва при платове за дамски рокли и модни мъжки костюми. Десенираната крепова сплитка може да се използва за образуване на различни десени върху плата.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design