Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Крепон на ивици

рехав, въздухопропусклив, лек плат с характерни надлъжни неравномерни ивици или карета, групирани така, че да създават гофриран/нагънат ефект; в сплитка лито, от среднодебели камгарни прежди. Релефният ефект се постига чрез различно опъване на основните нишки между два валяка. Когато се използват памучни или ленени платове, същият ефект се постига чрез обработка с разтвор (паста) на натриева основа, който предизвиква свиване на местата, върху които е нанесен. Използва се за дамски летни рокли, блузи и поли. Наименованието произлиза от персийски "shirushakar" = свиване, набръчкване.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design