Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Кройка;

разработена скица на определени части от човешкото тяло, подредени върху дадена площ като план за необходимата площ за частите на облеклото, получена въз основа на конструкцията на кройката или модела. Различават се кройки за костюми, палта, ръкави, яки и др. За да се постигнат добри резултати в производството, кройката трябва да бъде съобразена с фигурата, вида на текстилния плат, модела, предназначението на облеклото и модата.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design