Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Кръстосан кепър

производна сплитка кепър, образувана от повтора на сплитка от два островърхи кепъра в различни посоки, образуващи заедно кръстосващи се редове върху плата, които се повтарят в зависимост от сплитката. Тази сплитка се използва за памучни и вълнени платове. Ефектен кръстосан кепър се образува от единичен и подсилен кръстосан кепър чрез свързване на свободния център в повтора, като така се придава тъкачен ефект на плата. Тази сплитка се използва за платове за дамски памучни рокли и вълнени платове за модни рокли и палта.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design