Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Кух плат

кух двоен плат, тъкан направо върху стана с две основи и два вътъка, които се движат една върху друга в границите на мотива. В този случай те също са съединени и с това платът се отличава от плат дубле. Използва се сплитка лито и кепър. Най-често платът е вълнен (за облекло) и памучен (за кърпи, покривки). Наименованието произлиза от конструкцията на плата, която е куха.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design