Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Манчестърско кадифе; вътъчно кадифе; виж манчестър

средно тежък до тежък памучен плат с влас, с надлъжен ребър (с една и съща или с различна широчина и височина) с релефен влас; с малко твърд опип. Произвежда се от слабо пресукани прежди по основа, а по вътък от прежди единочки, които понякога са по-груби, като се използва тъкачна техника манчестърско кадифе с една основа и два вътъка; единият от тях след рязане, четковане и стригане образува развласена, релефна структура. Опаковата страна се колосва за подсилване. Използва се за работно, спортно и детско облекло. Наименованието е получено от английския град Манчестър, добре известен център на памукотекстилната промишленост. Виж също рипсено кадифе.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design