Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Маншет

завършваща лента от плат или трикотаж, зашита на дрехата така, че да обхваща определена част от тялото. Най-често се използва за завършване на долната част на ръкавите, на ризи, блузи, анораци и панталони. Използва се също за подсилване на части от облеклото, улеснява затварянето на отвори и лесно закопчаване, като и за декоративен елемент. Най-често използваните видове маншети включват единичен маншет, който е с единична широчина, двоен маншет (с двойна широчина) и маншет с копчета за ръкавели (откачва се от ръкава на ризата). Наименованието произлиза от френското manchette = малък ръкав.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design