Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Матласе

средно тежък копринен плат с релефен десен и с развласена, понякога гладка опакова страна. Произвежда се от коприна и определени съотношения на обемни памучни, вълнени или синтетични прежди по технология за производство на дулицеви платове, при която дублиращите нишки образуват желания релефен десен пике. Платът се използва за дамски пеньоари и жакети и за декоративни цели. Наименованието е получено от френското matelassé = подплънка; друга възможност за произхода на наименованието е арабското matlasé = тапицерия за мебели.Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design