Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Мачкаемост

временна промяна или деформация на текстилната структура на (обичайно) готово облекло, образувана при натиск по време на употреба. Неговата способност да възстановява първоначалното си състояние зависи от степента на деформация и от еластичността, структурата и състава на материала на текстилния плат. Мачкаемостта може да бъде отстранена чрез гладене и в много случаи – при окачване на закачалка за по-дълго време.



ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design