Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

МедияУики:Blockiptext

Използвайте долния формуляр, за да забраните правото на писане

на определен IP-адрес или потребител. Това трябва да се направи само, за да се предотвратят прояви на вандализъм, и в съответствие с линията на поведение на TEXSITE.info. Посочете също и причина за блокирането (например, заглавия на страници, станали обект на вандализъм).

Срокът за изтичане на блокирането се въвежда според установения формат на ГНУ, описан в ръководството, например: „1 hour“, „2 days“, „next Wednesday“, „1 January 2017“. Неограничено блокиране може да се зададе чрез „indefinite“ или „infinite“.

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design