Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

МедияУики:Exporttext

Тук можете да изнесете като XML текста и историята на една или повече страници. Получените данни можете да:
  • вмъкнете в друг сайт, използващ софтуера на МедияУики,
  • обработвате или
  • просто запазите за лично ползване.

За да изнесете няколко страници, въвеждайте всяко ново заглавие на нов ред. След това изберете дали искате само текущата версия (заедно с информация за последната редакция) или всички версии (заедно с текущата) на страницата.

Ако желаете само текущата версия, бихте могли да използвате препратка от вида Special:Export/България за страницата България.

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design