Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

МедияУики:Googlesearch

<form method="get" action="http://www.google.com/search" id="googlesearch">

   <input type="hidden" name="domains" value="http://bg.texsite.info" />
   <input type="hidden" name="num" value="50" />
   <input type="hidden" name="ie" value="$2" />
   <input type="hidden" name="oe" value="$2" />
   <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" />
   <input type="submit" name="btnG" value="$3" />
   <input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="http://bg.texsite.info" checked="checked" /><label for="gwiki">TEXSITE.info</label>
   <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>
</form>

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design