Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Мелтон

средно тежък вълнен плат с мек и топъл опип и относително затепана повърхност, която покрива едва забележимата структура на черкезка или друга сплитка кепър. Произвежда се от камгарни и щрайхгарни прежди и често е десениран на ивици. Лекият мелтон се използва за мъжки костюми, по-тежките варианти – за дамски и мъжки палта. Наименованието е получено от английския град Мелтън, където този вид плат е произведен за първи път.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design