Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Модифицирано влакно

първоначалните му свойства са изменени по химичен или физичен път, като модифицираният компонент не превишава 15% (20% за поливинилиденовите влакна). Това влакно се отнася към влакната от второ или трето поколение. Произвежда се в разнообразни видове, които са разделени на две основни групи: а) влакна, които са модифицирани така, че техните свойства да са пригодни за целите на даден продукт (облекло, текстил за дома); б) влакна, чиито качества са установени по време на производство и които са предназначени за редица приложения (двукомпонентни влакна).ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design