Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Необработена прежда

два пъти опърлена мерсеризирана камгарна памучна прежда, като необработената прежда е пресукана двойка(обикновено 120 tex). При заключителната й обработка се багри с устойчиви багрила, необходими за устойчивостта на цвета при пране и изваряване. Използва се като прежда за производство на конци, за бродерия на бельо и бродерия на гоблени, както и за декорация на различни аксесоари.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design