Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Неравномерно оцветяване

неравномерно оцветен плат. Причините за тази неравномерност на цвета са много. Първата група се състои главно от грешки или неравномерна структура на продукта, получена от дефетки при предене, тъкане или плетене. Друга група се получава при некоректна предварителна подготовка на плата, в частност при неспазване на предписания технологичен процес на даден етап от подготовката, или грешки при подготовката на количеството сапун, детергенти, киселини, основи или други допълнителни процеси. Допълнително, променлива влажност на артикулите, тяхната деформация, променена гъстина и др. Последната група включва дефекти, произтичащи от самото багрене. Например при неспазване на предписания технологичен процес, грешен избор или настройка на машината, направляващи детайли, шаблони, недобра подготовка на багрилната баня, ниско качество на водата и на други добавки. Продуктите могат да имат ивици или ленти (дефекти, получени на тъкачната или предачната машина), по-светли или по-тъмни петна, локална пигментация. Продуктите могат да са чупки/трайни гънки, причинени от неправилно багрене. Локални петна могат да се получат от зацапване на продукта при разстилане или от киселина, или при други допълнителни процеси. Структура- дефекти могат да се получат при неправилно навиване на артикула.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design