Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Номериране на прежда (1)

показател за фиността на преждата, който дава информация или за масата на единица дължина от преждата (т. нар. пряко номериране), или за дължината на преждата на единица маса(т. нар. непряко номериране) 1. пряко номериране а) Ttex – пряко, десетично номериране, което показва масата на преждата в грамове за дължина 1000 m (25 tex показва, че прежда с дължина 1000 m има маса 25 g). Системата Ttex е въведена от международната организация ISO като уеднаквена система за номериране спрямо масата за влакна, нишки, кабели, ленти, ширити и прежди. В допълнение към единицата tex се използват производни означения: kilotex (ktex), decitex (dtex) и militex (mtex); в) Tden – т. нар. официално номериране, обикновено използвано вместо системата Ttex за химични щапелни влакна и коприни. То показва масата на влакно или прежда в грамове за дължина от 9000 m.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design