Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Номер на облекло

знак върху облеклото или върху етикета, показващ средната височина на фигурата и фиксираните размери на обиколки за определени групи жени, мъже, момичета и момчета; това трябва да е в съответствие с ефективна система за означаване размера на индустриално произведени облека. Стойностите в cm на основни размери са дадени по-долу: Например височина, обиколка на гърдите, обиколка на талия(за мъже) или обиколка на ханша (за жени). (182-104-90 означава, че облеклото може да се носи от човек, висок 182 cm (± 3 cm), с обиколка на гърдите 104 cm и обиколка на талията 90 cm).ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design