Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Обработка за намалена мачкаемост

прилага се за платове от възобновена целулоза или модални влакна, както и за техни смеси с вълнени или полиестерни влакна за подобряване на релаксационните свойства на влакната. Платове, обработени по такъв начин, имат способността бързо да се възстановяват след смачкване, като гънките се изправят не само по време на носене, но и след пране. Тази обработка използва следните методи за високотемпературен процес: напояване на материала с текстилни спомагателни средства на базата на сушене и кондензиране при висока температура. Обработката включва използване на водоразтворими аминосъединения, по-точно карбамид-формалдехидни смоли.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design