Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Означения за поддържане чрез символи

система от графични символи, предназначени за употреба при означаване на грижата за текстилни артикули и за предоставяне на информация за предпазване от необратими повреди на артикула по време на процесите за поддържане на текстила. Означени със символи са следните домашни обработки: пране, избелване, сушене, гладене. Описани са също професионална грижа за текстилни материали при химическо и мокро чистене, с изключение на промишленото пране. Отбелязано е, че информацията, предадена чрез четирите символа за домашна обработка, може да се използва и за професионалното чистене и пране. Системата от символи е разработена от GINETEX (Международна организация за маркиране на поддържането на текстилни изделия). Символите са защитени от международни търговски марки, регистрирани в WIPO, Женева (No.2R211 247, No.461 470 и No. 492 423).Увеличаване


ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design