Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Основоплетен плюш

има две основи – основна(базова) и за власа - и един вътък, който заедно с базовата създават собствен плат в лито, кепър, сатен или техни производни. Отделно от базовата основа вътъкът чрез специални игли се пренася към дадени отворени депа, над които се издига основата за власа или част от нея. Нишките, образуващи власа върху иглите, се режат посредством различни техники, създаващи плътен, къс влас. Основоплетеният плюш с къс, плътен влас понякога изпълнява ролята на кадифе. Използва се за дамски официални рокли и палта и за декоративни цели.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design