Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Отстраняване на примесите от вълна; пране на вълна

вълна от руно, която съдържа мазнини, пот, прах, пясък и др. Тези примеси се отстраняват от вълната по много различни начини. Най-често срещаният начин е пране във водна баня (също наричана емулгиране) и в течна - газ или петрол. Качеството на почистване на вълната зависи от т.нар. разтворител, т.е. рандеман на вълната след пране. Тази стойност е между 35 – 80 % в зависимост от породата на овцете и количеството примеси. Фината вълна (мерино) има по-нисък рандеман от по-грубата. Цвета на руното обикновено е бяло, жълтеникаво, жълто, жълто-зелено, кафеникаво, червеникаво, сивкаво, синкаво и др. Цветът на вълната се влияе от потта, мазнината и прахта, които непраната вълна съдържа. Дори след пране здравата вълна запазва своя нюанс. Австралийската мериносова вълна обикновено е бяла, а на другите кръстоски е жълтеникава или жълта.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design