Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Печатане

пренасяне на цветовете на едноцветен или многоцветен десен върху текстилен плат чрез текстилно печатане. В зависимост от вида на използваното печатане различаваме[[Печатане_с_матрици/форми;_ръчно_печатане| печатане с мартица (или ръчно) refID], печатане с шаблони , машинно печатане с гравирани валци и трансферно печатане. В зависимост от използваната технология има релефно печатане (ръчно, с използване на матрици), машинно (с гравирани валци) и печатане с шаблони (с плоски или ротационни шаблони). Нетрадиционните методи за печатане включват трансферно печатане, печатане чрез впръскване с дюзи и [refID=1362]валцово печатане]]ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design